Solskinnsvitaminet

Kroppen kan selv produsere D-vitamin når den utsettes for sollys!

Professor og lege Michael Holick er nok den enkeltpersonen som har gjort mest for vår forståelse av D-vitamins funksjon i kroppen. Han er også ansvarlig for å utvikle blodprøven vi bruker i dag for å teste D-vitaminverdier. Dette sitatet av ham sier mye om hvor viktig han mener D-vitamin er for menneskekroppen. Holick mener D-vitaminverdien i blodet bør være minimum 100 nmol/L. Mangelgrensen er på 50.

D-vitaminmangel er en global pandemi som har alvorlige helsekonsekvenser for barn og voksne. Forbedret D-vitamin status kan redusere risikoen for mange kroniske sykdommer betraktelig, inkludert hjerte og blodåresykdommer, autoimmune sykdommer, type 2 diabetes og mange typer kreft. i tillegg til infeksiøse sykdommer som øvre luftveisinfeksjon, influensa og tuberkulose.