Sun² et solsenterkonsept med helse i fokus!

Leverandør har utviklet et komplett nøkkelferdig konsept for etablering av bemannede og ubemannede solsentre.
Oppbygging, salg og drift av konseptet i Norge koordineres av Velvære-Grossisten as via landsdekkende forhandlernett.

Konseptet inneholder følgende hovedpunkter;

        • Varemerket Sun²
        • Solarier levert av Leverandør
        • Ytre profil bestående av vindusfolie, skilt og utstyr.
        • Indre profil bestående av skilt, plakater, informasjonstavler, dekorasjoner, møbler og profileringsutstyr.
        • Betalingsautomat og vareautomat. Salgskosmetikk og forbruksvarer.
        • Markedsføring
        • Drift/ IKT håndbok for solsenter
        • Veiledning vedrørende alarm, overvåkning, kommunikasjon og informasjon.
        • Hjelp med tegninger og tilpasning av lokaler for virksomheten, el, og ventilasjon.

Ekspansjonen av konseptet skjer gjennom oppbygging av en frivillig kjede av solsenter. Konseptet er laget for de som vil ha en gjennomtenkt nøkkelferdig forretnings idè der fordyrende sentrale kostnader og franchiseavgifter ikke belaster virksomheten. SUN² konseptet er en moderne og unik totalløsning for etablerere, hvor likhet i profil, senterlayout, markedsføring og drift av solsenteret skaper den beste forutsetning for lønnsomhet.

Sun² har som visjon å fremme helse, hygiene, trygghet og kvalitet for kundene . Vi ønsker å formidle vår kompetanse, kvalitet, og seriøsitet i det arbeidet vi legger ned i disse solsenterne. Vi er pr dags dato 108 Sun² solsenter spredt over hele landet.

Kontakt Velvære-Grossisten for mer informasjon